ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΑΣ ΤΟΜΗΣ

Η λαπαροσκοπική χειρουργική, με τα αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματά της, μέσα σε λίγες μόνο δεκαετίες εκτόπισε την ανοιχτή χειρουργική αποτελώντας τον χρυσό κανόνα στο σύνολο των χειρουργικών παθήσεων. Η διαρκής αναζήτηση νέων, ακόμα λιγότερο επεμβατικά μεθόδων, οδήγησε στην λαπαροσκοπική χειρουργική μίας τομής (SILS). Η SILS (Single Incision Laparoscopic Surgery) με την σειρά της αντικαθιστά την κλασσική τεχνική και μάλιστα με πολύ γρήγορους ρυθμούς.

Ως τεχνική, διέπεται από τις ίδιες ακριβώς αρχές και χειρουργικούς χρόνους της συμβατικής λαπαροσκοπικής, και συνεπώς μπορεί να εφαρμοστεί εξίσου στο σύνολο των παθήσεων της Γενικής Χειρουργικής. Η σημαντική διαφορά έγκειται στο ότι η είσοδος των εργαλείων και οι χειρισμοί στον ασθενή γίνονται από μία και μόνο τομή στον ομφαλό, μεγέθους 1,5-2 εκατοστών, αντικαθιστώντας τις πολλαπλές οπές της κλασσικής τεχνικής. Ως εκ τούτου, τα διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά οφέλη που προσφέρει η λαπαροσκόπηση στον ασθενή, μεγεθύνονται δραματικά.
Με μία μόνο τομή, ο ασθενής αισθάνεται μηδενικό πόνο, κινητοποιείται και σιτίζεται άμεσα, ο χρόνος ανάρρωσης ελαχιστοποιείται. Επιπλέον, τα σημάδια και οι ουλές των μεγάλων τομών ή των πολλαπλών οπών αντικαθίστανται από το μικρό τραύμα του ομφαλού, που λόγω θέσης καθίσταται δύσκολη ακόμα και η αναγνώρισή του. Προσφέρει έτσι, πέρα των καθαρά χειρουργικών, και αισθητικά οφέλη εξίσου σημαντικά.
Όλα τα παραπάνω δεν θα ήταν εφικτά χωρίς την συνδρομή της τεχνολογίας. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή ειδικών αρθρωτών ή κεκαμμένων εργαλείων έλυσε τα προβλήματα χώρου και σύγκρουσης (confliction) που προέκυπταν από την χρήση του συμβατικού εξοπλισμού από τη μία οπή. Σήμερα, μάλιστα, είναι διαθέσιμες πολλές εναλλακτικές επιλογές με ξεχωριστές παραμέτρους η κάθε μία.
Ο σύγχρονος εξοπλισμός της SILS χρειάζεται και ειδική εκπαίδευση από τον χειρουργό. Η χρήση των κεκαμμένων ή η διασταύρωση των αρθρωτών εργαλείων είναι κάτι εξαιρετικά απαιτητικό, σε σημείο που χωρίς εκπαίδευση ο απλός λαπαροσκόπος δεν μπορεί να ολοκληρώσει ούτε το απλούστερο χειρουργείο. Η SILS λοιπόν,μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία μόνο από εξειδικευμένους στην τεχνική χειρουργούς.
Συμπερασματικά, η SILS αποτελεί το επόμενο πιο σύγχρονο βήμα της χειρουργικής, μπορεί να εφαρμοστεί μόνο από εξειδικευμένους χειρουργούς, διατηρεί και μεγεθύνει τα οφέλη της κλασσικής λαπαροσκοπικής προσθέτοντας και βαρύτητα στο αισθητικό κομμάτι του χειρουργείου. Πρόκειται για την τεχνική που πλησιάζει περισσότερο το νόημα της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής.